Choose your country:
  • UK
  • USA
  • Netherlands

Samenwerking NMFF en Energieke Regio

Ver. Natuur-en Milieufederatie Flevoland en de St. Energieke Regio hebben eind november een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De doelstellingen van beide organisaties passen goed bij elkaar en door de samenwerking kunnen lokaal en provinciaal meer energie-initiatieven ontstaan.

Het Energieloket Flevoland, een initiatief van de Natuur-en Milieufederatie Flevoland, kan door de samenwerking energiebesparing bij het MKB en het zelf opwekken van duurzame energie nog beter stimuleren.

In Flevoland is de Energieke Regio van start gegaan in de vorm van de Energieke Regio Noordoostpolder-Urk. Inmiddels zijn een aantal bedrijven aangesloten en zijn de eerste energiescans uitgevoerd. Begin volgend jaar gaat ook Energieke Regio Lelystad van start.

Door de samenwerking wordt er samengewerkt aan een mooi en duurzaam Flevoland en worden bedrijven geholpen te verdienen aan duurzaamheid.

Lees meer:
– over de Energieke Regio  (www.energiekeregio.nl)
– het Energieloket Flevoland (www.energieloketflevoland.nl)

Voor vragen of meer informatie over Energieke Regio kunt u contact opnemen met Sandra Tijink van de Energieke Regio (stijink@energiekeregio.nl)

 

                                                        

Deel dit: