Choose your country:
 • UK
 • USA
 • Netherlands

Stappen in ISOFastTrack

ISOFastTrack is opgebouwd uit diverse stappen:

 1. De MVO-manager heeft toegang tot de applicatie, vult de gegevens van de organisatie in en verdeelt de zeven kernthema's onder collega's (of beantwoord ze zelf).
 2. De collega's (teamleiders genoemd) vullen de vragen per kernthema in, de manager houdt in stap 2 overzicht m.b.t. de deadlines.
 3. Er wordt gekozen welke  vragen uitgewerkt worden in het MVO-actieplan.
 4. De geselecteerde vragen worden gedetailleerd uitgewerkt:
  - Specifieke actie
  - Betrokken stakeholders
  - Deadline
 5. Het MVO-actieplan wordt aan ISOFastTrack gestuurd ter controle.
 
Na 'goedkeuring' werkt de MVO-manager in het MVO-actieplan:
 • Acties worden toegewezen aan mensen binnen de organisatie.
 • Er wordt overzicht gehouden over de voortgang van de acties.
 • Acties kunnen gemarkeerd worden als voltooid, er kan gewijzigd worden wie verantwoordelijk is voor een actie enz.
 • Via de tab: Bekijk gegeven antwoorden, kan de MVO-manager ten allen tijde de vragen en antwoorden van de ISO 26000 terug vinden en gebruiken in tenders, aanbestedingen, MVO teksten voor marketing, personeelsgids etc.