Choose your country:
  • UK
  • USA
  • Netherlands

Certificaat

Als u ISOFastTrack volledig heeft doorlopen en een
MVO actieplan heeft opgesteld ontvangt u het MVO Assurance Certificaat.

Wat houdt dit precies in?


Het ISOFastTrack team, bestaande uit deskundigen op de gebieden van MVO, heeft uw actieplan bekeken. Hiervoor hebben zij gekeken of u kansen gemist heeft in uw actieplan, bijvoorbeeld doordat bepaalde acties belangrijk zijn voor uw branche. Daarnaast hebben zij uw antwoorden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat u niets gemist heeft. Het ISOFastTrack team beoordeelt uw MVO actieplan niet, maar controleert of u geen kansen / ontwikkelingen gemist heeft. Onderdelen waar het ISOFastTrack team op controleert:

  • Zijn deadlines haalbaar?
  • Is er een actiepunt gedefinieerd vanuit ieder kernthema?
  • Zijn acties haalbaar?
  • Zijn er vergeten actiepunten met betrekking tot marktontwikkeling of de branche? Zo ja, dan adviseren wij u hierover.
  • Zijn alle adresgegevens ingevuld en eventueel de missie en visie?
  • Kloppen de gegeven antwoorden op de vragen?

Wat is de meerwaarde van een certificaat?

Het MVO Assurance Certificaat is UW MVO-zelfverklaring. Het ISOFastTrack Team verklaart dat u kennis heeft van de ISO 26000, kansen en ontwikkelingen hebt waargenomen en uw MVO actieplan hebt opgesteld voor het komende jaar gebaseerd op de internationale richtlijn ISO 26000. Show your performance!


Het certificaat laat aan uw omgeving zien dat u bezig bent met de implementatie van MVO, dat uw organisatie een MVO actieplan heeft opgesteld. U kunt kiezen voor een nationaal (Nederlands) of internationaal (Engels) certificaat.

Banner

U ontvangt naast het certificaat ook een banner voor op uw website. Er wordt geadviseerd om uw MVO actieplan duidelijk onder woorden te brengen en deze ook op uw website, bij de banner, te plaatsen. Hiermee geeft u een duidelijk signaal af naar de buitenwereld dat uw organisatie bezig is om MVO binnen de organisatie te implementeren. Bovendien is een verwachting vanuit de ISO 26000 om regelmatig over MVO te communiceren met stakeholders.

Start vandaag nog met ISOFastTrack