Choose your country:
  • UK
  • USA
  • Netherlands

Het MVO actieplan

ISOFastTrack maakt inzichtelijk welke aspecten van MVO al aandacht krijgen in uw organisatie. Uit de openstaande punten wordt vervolgens een MVO actieplan samengesteld gebaseerd op de ISO 26000.

To-do lijst voor uw organisatie

Het MVO actieplan wordt gebruikt als to-do lijst voor het komende jaar. Het is verstandig om ambitieuze en haalbare MVO acties te kiezen die goed bij uw bedrijf passen. Ook raden we aan om uit elk kernthema van de ISO 26000 een paar acties te benoemen.

Deadlines voor acties

In het MVO actieplan geeft u deadlines aan. U kunt deze in het systeem monitoren en ISOFastTrack verstuurt zelf herinneringsmails. Het programma heeft een timemanagement functie. U kunt blijven volgen of de toegewezen acties ook op tijd worden uitgevoerd en of de belanghebbenden bij de acties worden betrokken.


Acties wijzigen


Als gestelde MVO doelen zijn bereikt kunt u de actie afronden. De MVO-actie blijft beschikbaar in het systeem. U kunt er namelijk ook voor kiezen de doelen hoger te stellen of een andere actie / doel op te stellen. Daarmee is ISOFastTrack een oneindig proces dat constant voor verbetering binnen uw organisatie zorgt.

Start vandaag nog met ISOFastTrack