Choose your country:
  • UK
  • USA
  • Netherlands

Vaak gestelde vragen over ISOFastTrack

Hieronder vindt u een lijst van veelgestelde vragen over ISOFastTrack.

Edit Questions

Heeft u een andere vraag?

Vul onderstaande velden in en u ontvangt zo spoedig mogelijk het antwoord op uw vraag. U kunt ons natuurlijk ook altijd even bellen.

 

Edit Answers

Moet ik eerst de ISO 26000 richtlijn lezen?

Nee dat hoeft niet. De applicatie is een vereenvoudigde weergave en onze interpretatie van MVO/ISO 26000. U wordt als het ware door de internationale richtlijn begeleid. De volgorde van kernthema's is dan ook volledig gelijk aan de ISO 26000 richtlijn. Uitgebreide vragen hebben we waar nodig opgesplitst.

 

Uit hoeveel vragen bestaat ISOFastTrack?

De applicatie houdt de volgorde van de ISO 26000 richtlijn aan, waardoor het geheel opgedeeld is in 7 kernthema's. Dit resulteert in een totaal van 306 vragen, verdeeld over de diverse secties binnen de kernthema's.

 

Wat is het verband tussen de ISO 26000 richtlijn en ISOFastTrack?

De vragen in ISOFastTrack zijn afgeleid van de inhoud van de ISO 26000 richtlijn. Als u de richtlijn naast de vragen legt, ziet u dat de eisen uit de richtlijn door ons zijn vertaald naar vragen. Deze vragen zijn dusdanig vereenvoudigd en vertaald naar de Nederlandse markt dat ze goed te begrijpen zijn.

 

Door hoeveel personen is ISOFastTrack te gebruiken?

De persoon die zich aanmeldt wordt door ISOFastTrack benoemd tot MVO manager. Deze persoon kan vervolgens de vragen verdelen binnen de organisatie. De verdeling vindt plaats per kernthema. De kernthema's kunnen aan zeven verschillende personen worden toegewezen. Maximaal 1 per kernthema. In totaal krijgen maximaal 7 verschillende personen, teamleiders genaamd, toegang tot een kernthema.

 

Wat levert ISOFastTrack?

ISOFastTrack is een implementatie systeem. Het maakt inzichtelijk welke aspecten van MVO er al zijn binnen de organisatie, gekoppeld aan bestaande systemen. Het geeft de 'performance' van de huidige organisatie weer. Uit de openstaande punten wordt vervolgens een actieplan samengesteld. Dit actieplan wordt gebruikt als to-do list voor het komende jaar. Het zet aan tot actie.

 

Hoe werkt ISOFastTrack?

ISOFastTrack neemt u mee door de 7 kernthema's van de ISO 26000 richtlijn. Hierdoor beantwoordt u alle vragen die vanuit de ISO 26000 gesteld worden. Op deze manier komt u tot een actieplan. Denk bij het invullen van de vragen aan uw motivatie om MVO toe te passen maar ook of vragen binnen uw invloedsfeer vallen. Als u op die wijze de vragen beantwoordt, kunt u een werkbaar, haalbaar en ambitieus actieplan opstellen.

 

Wat gebeurt er als ik al normen gebruik, bijvoorbeeld ISO 14001?

Als u start met ISOFastTrack kunt u aangeven welke normen uw organisatie al heeft. Bijvoorbeeld VCA, ISO 9001, ISO 14001 en CO₂ prestatieladder. Door deze normen aan te klikken ziet u bij vragen die van toepassing zijn op deze normen een pop-up. Het systeem geeft dus aan dat u deze vragen al behandeld heeft in de behaalde normen, dit voorkomt dubbel werk.

 

Is ISOFastTrack een MVO-zelfverklaring?

Als u ISOFastTrack doorlopen heeft controleert een ISOFastTrack adviseur uw antwoorden op de vragen en het opgestelde actieplan. Dit is een controle om u van advies te voorzien als u bijvoorbeeld belangrijke punten voor uw branche gemist heeft of acties heeft gekozen die lastig uitvoerbaar zijn. Zodra uw actieplan is gecontroleerd en aan u is teruggestuurd kunt u uw zelfverklaring bekendmaken. Daarnaast ontvangt u het System Assurance Certificate, waarmee u kenbaar maakt dat uw MVO actieplan ambitieus en haalbaar is.

 

Sluit ISOFastTrack aan bij de NPR9026?

Ja, door ISOFastTrack te doorlopen komt u met een actieplan. In dit actieplan wordt aan u gevraagd om een deadline voor de actie op te stellen en de stakeholders te benoemen die u bij de actie gaan helpen. De NPR9026 gaat met name over contact met stakeholders. Als u uw actieplan klaar heeft kunt u vrij gemakkelijk de vragen uit de NPR9026 beantwoorden. Na het afronden van ISOFastTrack bent u dus klaar om, indien gewenst, de NPR9026 te behalen.

 

Hoeveel acties staan er in het actieplan?

Wij raden organisaties aan om ambitieuze en haalbare acties te kiezen die goed bij het bedrijf passen, start daarmee. Het is aan te raden om deze acties vanuit meerdere kernthema's te halen. Op die wijze zijn we tot een aantal van 14 acties gekomen, 2 per kernthema. Dit is enkel een advies. U kunt zoveel acties kiezen als u zelf wilt, zorg er alleen voor dat ze haalbaar en ambitieus zijn.

 

Maakt ISOFastTrack onderscheid tussen branches?

U kunt aangeven in welke branche u actief bent, en welke vragen voor u met name van belang zijn. Hiermee voorkomt u dat u vragen mist die belangrijk zijn voor uw branche.

 

Wat doet het systeem voor mijn organisatie als het actieplan klaar is?

In het actieplan geeft u aan welke acties u uit wilt voeren voor het komende jaar. Daarbij geeft u deadlines aan. In het systeem kunt u de tijdlijn in de gaten houden en ISOFastTrack zal zelf herinneringsmails versturen. Het timemanagement wordt dus door ISOfastTrack gedaan. U kunt blijven volgen of de toegewezen acties ook op tijd worden uitgevoerd en of de stakeholders bij de acties worden betrokken. Als gestelde doelen zijn behaald kunt u de actie afronden en zal deze als afgeronde actie in de applicatie beschikbaar blijven. U kunt er ook voor kiezen de doelen hoger te stellen of een andere actie/doel op te stellen. Daarmee is ISOFastTrack een oneindig proces dat constant voor verbetering binnen uw organisatie zorgt.